Chính sách vận chuyển

Thông thường sau khi nhận được thông tin yêu cầu vận chuyển chất thải chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của khách hàng trong vòng 24h và phản hồi lại thông tin cho khách hàng qua hotline/Zalo (0973692777) về việc giao nhận và hoàn thành xử lý, thanh toán. Thời gian bàn giao hồ sơ chứng từ thanh toán thường trong khoảng từ 30 ngày kể từ ngày vận chuyển, chuyển giao chất thải hoặc theo thỏa thuận với khách khi Hợp đồng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:
– Nhân viên Công ty sẽ liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao nhận chất thải.
– Địa chỉ giao nhận, chuyển giao chất thải cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
– Số lượng chất thải của Công ty tăng đột biến khiến việc xử lý bố trí nhận lực và phương tiện bị chậm.