Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN/ NGHE AN ENVIRONMENTAL TREATMENT JOINT STOCK COMPANY
MST: 2091070574- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/05/2009
Trụ sở chính/ Head office: Xóm 5, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An, Việt Nam/ Hamlet 5, Hung Yen Nam Commune, Hung Nguyen District, Nghe An Province.
Nhà máy/ Factory: Xóm 6, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An / Hamlet 6,Hung Yen Nam Commune , Hung Nguyen District, Nghe An Province.
Điện thoại/ Tel : 0982 491 067- 0902 107 097
Email: nguyenxuan.xlmt@gmail.com