THU MUA PHẾ LIỆU/ BUYING SCRAP

MTNA chuyên thu mua các loại phế liệu từ công trình, nhà máy sản xuất, hàng phế liệu thanh lý./ NAEC specializes in purchasing all kinds of scrap from construction works, factories, and liquidated scrap goods.

 

Thiết Bị Xử Lý Chất Thải

Đối tác