TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG/ ENVIRONMENTAL CONSULTING

Công ty có đội ngũ kỹ sư, cử nhân môi trường có nhiều kinh nghiệm sẽ tư vấn cho Quý khách hàng các dịch vụ: ISO 9000-14000, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý môi trường phù hợp với ngành nghề, sản xuất./ The company has many of experienced environmental engineers and bachelors who will advise you on the following services: ISO 9000-14000, the solutions for reducing pollution, environmental treatment suitable to industries, manufacturing.

 

Thiết Bị Xử Lý Chất Thải

Đối tác